Слънчогледови еко брикети

Слънчогледовите еко брикети натурален продукт, приготвен единствено от слънчогледови люспи. Брикетите са технологичен отпадък, получен в процеса на обработка и производство на белени слънчогледови ядки. Брикетите са перфектен заместител на въглища, дърва, дървени брикети, течно гориво и др.

Цени и разфасовки на еко брикетите :
Предлагаме 1 палет (50 чувалчета по 20кг )
Продаваме и на дребно 1 чувал – 6 лв.
Цена за 1палет от 1 тон еко брикети - 280 лв
Цена за 1 палет от 800 кг. – 230 лв
1 чувал 20 кг. -6 лв
Слънчогледови пелети

Подходящи за пелетни котли и инсталации, на които по спецификация е описана възможността да ползват пелет, произведен от слънчогледови люспи.

Слънчогледови еко брикети

Слънчогледовите еко брикети натурален продукт, приготвен единствено от слънчогледови люспи. Брикетите са технологичен отпадък, получен в процеса на обработка и производство на белени слънчогледови ядки. Брикетите са перфектен заместител на въглища, дърва, дървени брикети, течно гориво и др.

КИРОВ АГРО ЕООД

КИРОВ АГРО ЕООД

КИРОВ АГРО ЕООД

Loading