Цени

Цена за 1 тон слънчогледови пелети - 240 лв .

1 палет е 1050 кг. - 250 лв.
1 палет -70 бр. чували по 15 кг.
Предлагаме транспорт в цяла Североизточна България .

Слънчогледови еко брикети

Слънчогледовите еко брикети натурален продукт, приготвен единствено от слънчогледови люспи. Брикетите са технологичен отпадък, получен в процеса на обработка и производство на белени слънчогледови ядки. Брикетите са перфектен заместител на въглища, дърва, дървени брикети, течно гориво и др.

КИРОВ АГРО ЕООД

КИРОВ АГРО ЕООД

КИРОВ АГРО ЕООД

Loading